El titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial i el responsable del fitxer de dades i del seu tractament arreplegats a través d’este lloc web és: Ajuntament de Burjassot, Plaça Emilio Castelar, 1, 46100 Burjassot, Valencia.
L’Ajuntament de Burjassot no es responsabilitza de l’ús incorrecte per part dels usuaris del contingut d’este lloc web, al seu torn, es reserva les accions legals oportunes per a rescabalar-se dels danys o perjuís causats com a conseqüència de l’ús inapropiat o il·legal del mateix. L’Ajuntament de Burjassot es reserva el dret a denegar l’accés discrecionalment i en qualsevol moment a qualsevol usuari a este lloc.