Pressupostos Participatius 2022
Fase:
Aportació de propostes

Del 31 de gener fins al 21 de febrer de 2022
Benvingut/uda, et recomanem llegir el funcionament abans de començar el procés.

Les propostes es podran presentar telemàticament a través de la pàgina web burjassotparticipa.com.

Cada persona podrà presentar un màxim de 2 propostes.

El període de presentació de propostes serà des de les 00.00 h del dia 31 de gener de 2022 fins a les 00.00 h del dia 21 de febrer de 2022.

Les propostes han de ser:

 • Concretes, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficioses per al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.
 • Inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Innovadores, idees noves i originals.
 • Sostenibles (que tinguen continuïtat a llarg termini en els àmbits socials, econòmics i territorials).

Aquelles propostes que estiguen contemplades dins dels criteris de no viabilitat recollits en aquestes bases reguladores no passaran a la fase de valoració ni a la de votació.

Els criteris de no viabilitat d’una proposta són els següents:

 • No és una inversió.
 • El seu cost aproximat supera els 100.000 euros.
 • Està duplicada: l’Ajuntament ja ho ha fet o es farà, o ja ha sigut seleccionada.
 • Presenta excessives dificultats tècniques o administratives.
 • No és competència municipal.
 • Està contemplada com a servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, recollit en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • No és sostenible: és una proposta que comporta despeses pluriennals.
 • No s’estima adequada seguint el marc de valors establit en aquestes bases reguladores.

Les propostes són individuals i s’haurà de fer constar el DNI de la persona que la presenta a través de la plataforma digital burjassotparticipa.com. La ciutadania tindrà la possibilitat, des de les 00.00 h del dia 31 de gener de 2022 fins a les 00.00 h del dia 28 de febrer de 2022, de secundar-les i avalar-les.

Transcorregut el període de formulació i suport de propostes d’inversió, es farà la primera classificació de les propostes que hagen rebut el mínim d’avals (20), per a descartar aquelles que s’estime que no són viables perquè contenen algun dels criteris de no viabilitat. La resta de propostes seran valorades pels tècnics i personal competent dels diferents departaments municipals de l’Ajuntament de Burjassot per a passar a la següent fase de votació.

Donar avals/suport
Fes una ullada per veure les propostes i dona el teu aval .
Veges les propostes i fes un aval
Et recordem que una proposta necessita 20 avals per a passar a la fase de valoració i que pots fer ús de fins a 2 avals.

Les propostes es podran presentar telemàticament a través de la pàgina web burjassotparticipa.com.

Cada persona podrà presentar un màxim de 2 propostes.

El període de presentació de propostes serà des de les 00.00 h del dia 31 de gener de 2022 fins a les 00.00 h del dia 21 de febrer de 2022.

Les propostes han de ser:

 • Concretes, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficioses per al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.
 • Inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Innovadores, idees noves i originals.
 • Sostenibles (que tinguen continuïtat a llarg termini en els àmbits socials, econòmics i territorials).

Aquelles propostes que estiguen contemplades dins dels criteris de no viabilitat recollits en aquestes bases reguladores no passaran a la fase de valoració ni a la de votació.

Els criteris de no viabilitat d’una proposta són els següents:

 • No és una inversió.
 • El seu cost aproximat supera els 100.000 euros.
 • Està duplicada: l’Ajuntament ja ho ha fet o es farà, o ja ha sigut seleccionada.
 • Presenta excessives dificultats tècniques o administratives.
 • No és competència municipal.
 • Està contemplada com a servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, recollit en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • No és sostenible: és una proposta que comporta despeses pluriennals.
 • No s’estima adequada seguint el marc de valors establit en aquestes bases reguladores.

Les propostes són individuals i s’haurà de fer constar el DNI de la persona que la presenta a través de la plataforma digital burjassotparticipa.com. La ciutadania tindrà la possibilitat, des de les 00.00 h del dia 31 de gener de 2022 fins a les 00.00 h del dia 28 de febrer de 2022, de secundar-les i avalar-les.

Transcorregut el període de formulació i suport de propostes d’inversió, es farà la primera classificació de les propostes que hagen rebut el mínim d’avals (20), per a descartar aquelles que s’estime que no són viables perquè contenen algun dels criteris de no viabilitat. La resta de propostes seran valorades pels tècnics i personal competent dels diferents departaments municipals de l’Ajuntament de Burjassot per a passar a la següent fase de votació.