Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Resol els teus dubtes

Dates
30-05-2024 04:47:57
Tancat
ARREPLEGA DE PROPOSTES
Del 31 de gener al 21 de febrer de 2022.
FES LA TEUA PROPOSTA
30-05-2024 04:47:57
Tancat
ARREPLEGA D'AVALS
Del 31 de gener al 28 de febrer de 2022.
DONA ELS TEUS AVALS
30-05-2024 04:47:57
Tancat
TALLER AVALS CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Dimecres 9 de febrer
30-05-2024 04:47:57
Tancat
FASE D'ESTUDI DE VIABILITAT
Del 28 de febrer al 13 d'abril
30-05-2024 04:47:57
Tancat
TALLER VOTACIONS CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Dijous 5 de maig
30-05-2024 04:47:57
Tancat
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
Del 21 d'abril al 18 de maig de 2022
VOTAR LAS PROPUESTAS


Fases
ARREPLEGA DE PROPOSTES
Tancat

Les propostes es podran presentar telemàticament a través de la pàgina web burjassotparticipa.com.

Cada persona podrà presentar un màxim de 2 propostes.

El període de presentació de propostes serà des de les 00.00 h del dia 31 de gener de 2022 fins a les 00.00 h del dia 21 de febrer de 2022.

Una vegada formulades les propostes perquè aquestes puguen passar a la fase de valoració o estudi de viabilitat, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 20 avals dels veïns i veïnes que participen en el procés.

Cada persona, amb el seu DNI, pot avalar fins a 2 propostes, però únicament un aval per proposta.

El sistema de recollida de suport/avals a les propostes estarà obert des del moment en què es formula la proposta, és a dir, des que s’inicia el període de formulació de propostes fins que es tanca el període per a rebre suports i avals, que serà de 7 dies naturals més una vegada tancat el terme per a la presentació de propostes.

VOTACIÓ DE PROPOSTES
Tancat

Una vegada recollides totes les propostes que compten amb un suport de 20 avals, revisades per la regidoria de Participació Ciutadana, valorades pels tècnics dels departaments municipals competents i que siguen viables, es faran públiques per a votació.

Les propostes es podran votar a partir de les 00.00 h del 18 d’abril fins a les 00.00 h del dia 18 de maig de 2022.

Per a poder votar serà necessari el DNI i un correu electrònic vàlid. Aquest procés serà gestionat a través de la plataforma digital participa.burjassot.es.

Cada persona podrà votar fins a 2 propostes d’inversió.

RESULTAT VOTACIONS
Obert

Els resultats de les votacions de les propostes es publicaran abans del mes de juny de 2022.

Els resultats s’ordenaran en funció del nombre de vots obtinguts.

Se seleccionaran les propostes per aquest ordre fins a esgotar els 100.000 € consignats per a propostes d’inversió.

Informe Tècnic – Ordre Propostes

Informe Tècnic – Resultat Votacions