Introducció al servei i objectius:

El servei de participació ciutadana proporciona els mecanismes per a la participació activa en la gestió dels assumptes locals. La manera de participar pot ser a través dels seus òrgans o mitjançant els procediments oberts.